W ostatni dzień stycznia uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach. Na uroczystość przybyli między innymi: I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Gorlicki Karol Górski, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Kowalczyk i Dyrektor ŚDS Jadwiga Białoń. 


Dom poświęcił Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliniku ks. Marek Urban, a krótki program artystyczny przygotowali podopieczni Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach z filią w Bobowej.


Powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy było możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Starosty Gorlickiego, Burmistrza Gorlic, Burmistrza Biecza oraz przychylności Wojewody Małopolskiego.


Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 16 grudnia 2016 r. Siedziba domu mieści się w Bieczu przy ulicy Parkowej 1 oraz w filii w Gorlicach przy ulicy Wyszyńskiego 18. Jest ośrodkiem przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Biecz i Miasta Gorlice. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.


Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami czynności psychicznych prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie ”Nadzieja" w Bieczu. W zajęciach uczestniczy obecnie 30 osób. Nowo powstała placówka świadczy usługi dla osób dorosłych, posiadających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, objętych leczeniem neurologicznym lub psychiatrycznym.


Dom zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania uczestników i odwożeniu ich po zajęciach do domu, wraz z opieką opiekuna lub terapeuty.

Uczestnicy mają możliwość spożywania posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.


ŚDS posiada pracownie: rehabilitacji ruchowej, gospodarstwa domowego, komputerową i artystyczno -plastyczną. 

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej


Psychorysunek


   To zajęcia dające możliwość wyrażania swych uczuć, emocji i przeżyć za pomocą swobodnej ekspresji twórczej bez zbędnych słów. Tematyka zajęć zazwyczaj dostosowana jest do aktualnego stanu psychicznego uczestników. Tutaj nie liczy się talent, ani też nie ma znaczenia jakość rysunków – ważne jest, by podopieczni  zobrazowali swe marzenia, cele oraz mogli przelać na kartkę papieru to, co czują w danym momencie bądź co przeżyli kiedyś i co wiąże się z ich wspomnieniami.

 

 

 

 

Trening relaksacyjny


  Podczas treningu relaksacyjnego osiągana jest relaksacja. Relaksacja z kolei to wchodzenie w stan relaksu. Celem treningu z uczestnikami jest nabycie „Inteligencji emocjonalnej” – czyli umiejętności radzenia sobie z usytuacjami trudnymi i ze stresem. Trening ma również zmniejszyć napięcie emocjonalne, wpłynąć na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego, rozwój wyobraźni i procesów myślenia, wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz wzmocnienie zaufania do samego siebie. Relaksacja jest bardzo pomocna w rozwoju kreatywności i bardziej twórczego podejścia do życia. Trening prowadzony jest pod kątem relaksacji naturalnej – bez specjalnych technik i sposobów relaksacji (elementy jogi, terapii kolorem, pracy z własnymi mięśniami i oddechem, muzykoterapii, wizualizacji itp.) jak również relaksacji opartej na konkretnych technikach i strukturach (np. relaksacja Jacobsona, trening autogenny Schultza).

 

 

 

Choreoterapia


  Zajęcia z choreoterapii wykorzystują taniec i ruch w procesie terapeutycznym. Zajęcia obejmują ćwiczenia muzyczno–ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki oraz taniec. Największe wartości tych zajęć to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę uczestników.

 

 

 

Społeczność Terapeutyczna


  Wdrażamy metodę społeczności terapeutycznej.

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

  W naszym domu systematycznie odbywają się zajęcia logopedyczne, które umożliwiają uczestnikom wzbogacanie zasobu słownictwa, lepszej umiejętności czytania i recytacji. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie i grupowo. Na zajęciach doskonalimy umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. W ramach terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia: emisyjne, oddechowe, narządów mowy artykulacyjne, itp. Poprzez te zajęcia doskonalona jest komunikacja werbalna i niewerbalna.

 


Muzykoterapia

 

Celem zajęć muzycznych jest rozwijanie zdolności oraz motywowanie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez udział w zajęciach muzycznych uczestnicy mogą wyzwolić swoje emocje. Muzyka pobudza wyobraźnię i wpływa bardzo korzystnie na dobre samopoczucie. Wyzwala pozytywne emocje, zaspokaja potrzebę ekspresji. W tym celu wykorzystujemy grzechotki. Uczestnicy biorą udział w zabawach muzycznych.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk