Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Trening praktyczny – porządkowy

 

Trening praktyczny – porządkowy ma na celu naukę czynności życia codziennego przydatnych w domu tj. prania, prasowania i sprzątania. Zaznajamia z zasadami higieny ogólnej. Nauczenie dbania o czystość i estetykę w pomieszczeniach i jego otoczeniu. Zapoznanie z zasadami BHP. Nauczenie aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych.

 

 

Trening interpersonalny

 

To zajęcia dzięki którym można poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w środowisku. W czasie trwania treningu tworzone są scenki sytuacyjne, które aktywizują podopiecznych do rozwiązywania problemów, samodzielnego podejmowania decyzji jak również dokonywania różnych wyborów. Uczestnicy doskonalą umiejętność poprawnych zachowań komunikacyjnych, poznają swoje reakcje na sytuacje konfliktowe, a także uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Trening pozwoli na lepsze rozumienie siebie i innych a tym samym wpłynie na lepszą współpracę w grupie. 

 

 

Trening budżetowy

 

Jest to nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług, planowanie najpotrzebniejszych wydatków, oszczędne gospodarowanie budżetem oraz racjonalne wydawanie pieniędzy (wydatki stałe, takie jak czynsz i inne opłaty związane z utrzymaniem domu). Ponadto wykorzystywanie wszelkich domowych urządzeń oraz sprzętu AGD pod względem oszczędności energii, nauka podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak: pieniądz, wartość pieniądza, deficyt budżetowy. 

 

 

Trening kulinarny

 

Trening ma na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia takich jak nauka gotowania (począwszy od parzenia herbaty do przygotowania prostych dań na ciepło), przechowywania żywności, układania tygodniowego jadłospisu z uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania, pobudzanie receptorów węchu, smaku i dotyku w trakcie gotowania i karmienia;

 

Zakres merytoryczny zajęć:

 

• Nauka przygotowania różnego typu potraw oraz korzystania z przepisów kulinarnych

• Nauka mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę w kuchni

• Nauka dbania o higienę osobistą oraz czystość odzieży

• Wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji

• Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów

• Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samodzielności

• Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę

 

 

Trening techniczny

 

W Naszym ośrodku uczestnicy w ramach treningu technicznego uczą się przede wszystkim: zasad BHP, obsługiwania przyrządów wykorzystywanych przy majsterkowaniu, pracach budowlanych, wykończeniowych, montażu sprzętów codziennego użytku, właściwego odczytywania instrukcji obsługi oraz zapoznają się z podstawowymi czynnościami technologicznymi.

 

 

Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny

 

W ramach treningu uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat stosowania i przestrzegania zasad higieny w codziennym funkcjonowaniu jak również  doskonalą umiejętności związane z wykonywaniem czynności higienicznych. Uczą się także dbałości o własny estetyczny wizerunek zewnętrzny, co wiąże się m. in. z odpowiednim doborem stroju do okoliczności i warunków atmosferycznych, starannie wykonaną  fryzurą czy też dbałością 

o dłonie i  paznokcie. Trening obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak 

i praktyczne w zależności od podjętej tematyki.  Podczas zajęć uczestnicy korzystają z własnych przyborów oraz środków higieny osobistej.

 

 

Trening Integracji Sensorycznej (elementy)

 

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu, mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznając je, sugerując, interpretując oraz integrując ze sobą 

i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją (wg Jean Ayres).

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego zwane dysfunkcją integracji sensorycznej pojawia się gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z ciała lub z otoczenia.

Celem terapii jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej (zmysłowej naszego ciała) oraz wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej.

Terapia Integracji Sensorycznej obejmuje integracje podstawowych reakcji równoważnych, integracje obu stron ciała, czucia powierzchownego i głębokiego. Terapia wpływa na sprawność w zakresie małej i dużej motoryki, na koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę. 

 

Trening spędzania czasu wolnego polega głównie na umożliwieniu uczestnikom rozrywki i rekreacji, a także na identyfikowaniu i rozwijaniu ich zainteresowań. 

 W zależności od oczekiwań uczestników i możliwości opiera się on o następujące propozycje:

• Rekreacja – spacer, zawody sportowe, zajęcia w ogrodzie, wycieczki, gry i zabawy.

• Biblioterapia – uczestnicy zapoznają się z literaturą, czytają prasę – bieżące wiadomości, interpretują tekst, uczą się czytać ze zrozumieniem, poszerzają wiedzę.

• Filmoterapia – jest formą terapii poprzez sztukę. Zajęcia z filmem, prowadzone w postaci projekcji filmu i swobodnej dyskusji z uczestnikami, na temat spostrzeżeń, emocji, reakcji na zachowania itp. Istotna jest także wymiana doświadczeń i opinii między uczestnikami. Ta forma terapeutyczna ma za zadanie, przede wszystkim, dostarczenie uczestnikom zajęć pozytywnych wrażeń i emocji, wynikających z dzieła filmowego, a także poprawę funkcjonowania społecznego.

• Zajęcia teatralne mają funkcję terapeutyczną , gdyż tu obowiązuje zasada działania zespołowego, budowanie więzi grupowej, wspólnego poszukiwania ważnych tematów. Udział w zajęciach dostarcza rozrywki, zabawy, przeżyć estetycznych i emocjonalnych. Uczestnik poprzez teatralny przekaz artystyczny wzmacnia własne „ja”, rozwija aktywność emocjonalną, intelektualną i ruchową.

• Kulturoterapia realizowane zależnie od okoliczności, to m.in. korzystanie z oferty kulturalnej miasta, seanse kinowe, zwiedzanie zabytków i wystaw w muzeach, wizyty w bibliotece, udział w pokazach artystycznych, spotkania okolicznościowe i dni otwarte, udział w promocji zdrowia psychicznego i działaniach integracyjnych członków rodzin uczestników jak i osób z dalszego otoczenia;

 

 

Trening poprawy funkcji poznawczych 

 

Zajęcia mają na celu aktywizowanie i wspomaganie procesów poznawczych, takich jak: pamięć, spostrzeganie, logiczne myślenie, uwaga oraz język. Treningi są prowadzone w formie ćwiczeniowej (gotowe zestawy ćwiczeń z możliwością modyfikacji indywidualnie do potrzeb uczestnika) oraz  zadaniowej (np. kalambury, rebusy, konkursy wiedzy z różnych dziedzin) dzięki czemu uczestnicy stają przed realnymi zadaniami do wykonania, zwiększając tym samym nie tylko poziom funkcjonowania poznawczego, ale także wiarę w siebie i własne możliwości.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk