Formy wsparcia terapeutycznego:

 


TERAPIA ZAJĘCIOWA W PRACOWNIACH


pracownia plastyczno - artystyczna


pracownia komputerowa


pracownia kulinarna


pracownia rehabilitacji ruchowej 

 

 

ZAJĘCIA TRENINGOWE


Trening kulinarny


Trening budżetowy 


Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny


Trening spędzania czasu wolnego


Trening techniczny


Trening praktyczny - porządkowy


Trening interpersonalny

 

 

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DODATKOWE GRUPOWE


Trening poprawy funkcji poznawczych


Psychorysunek


Choreoterapia


Zajęcia logopedyczne 


Trening integracji sensorycznej


Relaksacja


Muzykoterapia

 

Poradnictwo psychologiczne – indywidualne porady psychologiczne dla uczestników, członków rodzin.

 

Poradnictwo pedagogiczne – indywidualne porady psychologiczne dla uczestników, członków rodzin.

 

Rozmowy indywidualne z terapeutą.

 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

 

 W Środowiskowym Domu Samopomocy działa grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami czynności psychicznych typu zaburzenia ze spektrum autyzmu (u niektórych w sprzężeniu z niepełnosprawnością fizyczną).

Rodziny biorą udział w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach prowadzonych przez psychologa, rehabilitanta, logopedę, pedagoga - specjalistę pracy z rodziną.

Uczestnicy grupy zapoznają się ze sposobami radzenia sobie z wypaleniem, zasadami bycia dobrym opiekunem, potrzebami osób niepełnosprawnych.

Celem grupy jest otrzymanie wsparcia, wzmocnienie w procesie towarzyszenia bliskim niepełnosprawnym, radzenia sobie z codziennymi trudnościami, dbania o siebie i własne zdrowie psychiczne i fizyczne.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk