Jak zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bieczu z filią w Gorlicach?

 

  1. Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia.
  2. Uczestnik może, ale nie musi posiadać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  3. Uczestnik zgłasza się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zależnego od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
  4. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
    *druki zaświadczeń dostępne są w MGOPS jak również w siedzibie ŚDS w Bieczu przy ul. Parkowej 1 lub filii ŚDS w Gorlicach ul. Wyszyńskiego 18
  5. Uczestnik czeka na otrzymanie decyzji kierującej.
  6. Uczestnik jest z nami.

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

– nasz ośrodek jest otwarty dla każdego.

W razie pytań zawsze możesz zadzwonić lub przyjść osobiście.

 

Osobą odpowiedzialną za przyjęcia

jest Pani Dyrektor Jadwiga Białoń

 

Tel. Biecz 13 44 06 122, Gorlice 18 53 46 101

 

Serdecznie Zapraszamy.

 

 

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk