Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Klub Integracji Społecznej :

współpracujemy z :

„Możemy Więcej 3" Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

 

Projekt „Możemy Więcej 3" Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców  z powiatów; gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego realizowany był od marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Liderem projektu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

 

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej  i społecznej mieszkańców z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego  i tarnowskiego. Realizacja projektu przebiegała dwiema ścieżkami. Pierwsza obejmowała wsparcie dla 60 osób mieszkających na terenie powiatów objętych działaniem projektu, niepracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tej ścieżki 60 uczestników otrzymało wsparcie  w postaci opracowania diagnozy osobowościowej i indywidualnego planu działania w zakresie  rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby ukończyły kurs komputerowy ECDL Start oraz kursy zawodowe przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Następnie uczestnicy projektu odbyli 6-miesięczne staże zawodowe, a w efekcie 24 osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy.

 

Druga ścieżka dotyczyła opracowania długoterminowej strategii funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej, który powstał w grudniu 2011 r.  w rezultacie poprzedniego projektu „Możemy Więcej 2” realizowanego w  latach 2010-2011.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk