Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Międzypokoleniowy Klub Samopomocy

"Dialog"

współpracujemy z :

 

   Projekt powstał z myślą o integracji dwóch pokoleń: dziadków i wnuków

     i zakłada współpracę międzypokoleniową pomiędzy osobami starszymi,

a młodzieżą.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” podjęło współpracę z Gminą Biecz, aby dopomóc osobom w podeszłym wieku i zintegrować je z młodzieżą

i dziećmi.

Działania prowadzone są w ramach Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy „Dialog”

w miejscowościach Biecz, Sitnica, Grudna Kępska, Libusza, Strzeszyn i Głęboka

i finansowane w 80% przez Wojewodę Małopolskiego, a w 20% przez Gminę Biecz.

Na rok 2016 jest to kwota 144 000 zł.

Integralną częścią Klubu Samopomocy „Dialog” jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym w oparciu o międzypokoleniowy dialog w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności i wartości, a także łamania stereotypów na temat „ …osób starszych – narzekających, biednych, schorowanych oraz młodych – aroganckich, niewychowanych, niedouczonych…”

Ośrodek działa od kwietnia 2013r. i w chwili obecnej obejmuje wsparciem 120 osób

(60 osób dojrzałych i 60 dzieci/młodzieży).

Działalność ma charakter samopomocowy z akcentem na integrację, wymianę myśli

i doświadczeń międzypokoleniowych w w/w grupach społecznych.

Oferta obejmuje:

  • przekazanie dziedzictwa kulturowego;
  • kształtowanie określonych zachowań, norm i wartości społecznych;
  • edukację w obszarze tradycji regionu: zajęcia kulinarne, plastyczne, krawieckie, rękodzieło artystyczne (koronki, dziewiarstwo);
  • działania wokół nowych technologii (komputer, telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny.) – wiedza przekazana osobom starszym przez młodzież;
  • zajęcia relaksacyjno – integrujące (muzyka, książki, kino, czasopisma, gry, spacery);
  • rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań tj. podróże, malarstwo, filcowanie na mokro i na sucho, ozdabianie przedmiotów użytkowych techniką decupage, wyrób biżuterii;
  • zajęcia profilaktyczne – z zakresu zdrowego trybu życia oraz wiedzy na temat uzależnień;

Do chwili obecnej uczestnicy wyjechali na wycieczki do Krakowa, Ojcowskiego Parku Narodowego, Krynicy (2 razy), Zamościa, Łańcuta. Rabka, na kulig do Regietowa oraz do teatru do Tarnowa, zwiedzili pobliskie muzea: w Bieczu, w Karpackiej Troi w Trzcinicy i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Organizowane były  spotkania z osobami ważnymi dla regionu np. Sybiraczką Janiną Brzozowską, a w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Libuskiej odbyły się spotkania autorskie z pisarką  Małgorzatą Kalicińską, malarzem/fotografem Stanisławem Hübnerem.

Dzięki życzliwości pani dyr. Elżbiety Knapik został zorganizowany wernisaż prac uczestników Klubu Samopomocy „Dialog”  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bieczu. Natomiast podczas imprezy gminnej „Bieckie Babie Lato”  mieszkańcy Gminy Biecz mogli degustować potrawy przygotowane przez dorosłych i dzieci /młodzież.

 

Klub Samopomocy „Dialog” współpracuje: z Komendą Straży Pożarnej w Gorlicach,

w obszarze profilaktyki z Komisariatem Policji w Bieczu oraz innymi instytucjami: Uniwersytetem Złotego Wieku w Gorlicach, Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej, Policealną Szkołą Pracowników Służb Społecznych w  Jaśle,  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, sołtysami poszczególnych miejscowości.

Libusza

Strzeszyn

Głęboka

Binarowa

Biecz

Sitnica

Grudna Kępska

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk