Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Sprawozdania merytoryczne i finansowe, informacje o realizacji zadań publicznych

współpracujemy z :

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"  publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe.

 

 

Rok 2020

 

 

 

 

 

 

Rok 2019

 

sprawozdanie merytoryczne                   

 

bilans 

 

informacja dodatkowa

 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego                 

 

rachunek zysków i strat

 

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" zadań publicznych w 2019 r.

 

 

Rok 2018

 

 

 

 

 

Rok 2017

 

sprawozdanie finansowe 2017 :

 

rachunek zysków i strat                 bilans

 

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" zadań publicznych w 2017 r.

 

 

Rok 2016

 

sprawozdanie merytoryczne 2016                                 sprawozdanie finansowe 2016

 

 

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” zadań publicznych w 2016 r.

 

Informacje ogólne o Stowarzyszeniu za rok 2016

 

 

Rok 2015

 

sprawozdanie merytoryczne 2015                                 sprawozdanie finansowe 2015

 

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” zadań publicznych w 2015 r.

 

 

Rok 2014

 

Sprawozdania za rok 2014 dostępne są  w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na stronie ministerstwa pracy i polityki społecznej:

 

 

 

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" zadań publicznych w 2020 r.Przycisk

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk