Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Świetlice socjoterapeutyczne :

współpracujemy z :

 

Działalność Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, ponieważ Świetlica istnieje od momentu jego powstania.

 

 

 

 

Obecnie Środowiskowa Świetlica „Gniazdo” posiada cztery oddziały w Gminie Biecz: w Bieczu, w Binarowej, w Rożnowicach, w Sitnicy. Z jej oferty korzysta 160 wychowanków w wieku 6 – 16 lat.

 

Celem działalności Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki po zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” sprzyja powszechnemu rozwojowi jej wychowanków.

 

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Istotną rolę odgrywa zatem dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia, dotyczących najbliższego otoczenia dzieci i młodzieży – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie, świecie oraz profilaktykę zdrowotną, a także antyalkoholową i antynarkotykową. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej.

 

Zabawa, obok nauki, jest podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawcy starają się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne gry i zabawy. Zajęcia w Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, przeciwdziałają patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi.

 

W  Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” są prowadzone następujące zajęcia:


- rozwijające umiejętności manualne(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami,     rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie i inne),

- wzbogacające posiadane  wiadomości (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),
- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z wychowankami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy(konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne,  odrabianie prac domowych),
- kulinarne, podczas których dzieci zdobywają umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania oraz higieny,
- zwiększające sprawność fizyczną(gry i zabawy zręcznościowe),
- komputerowe,rozwijające percepcję wzrokową, a także spostrzegawczość.


Szczególną  uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia  i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie wychowanków  do przestrzegania przyjętych zasad, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć   oraz  dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej). Staramy się uczyć oceniania siebie i postaw rówieśników, zachowania się  w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk