Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

I Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy województwa małopolskiego
im. Haliny Wędrychowicz "Na Zimową Nutę"
W niezwykle klimatycznej scenerii bieckiego Klasztoru o.o. Franciszkanów
w Bieczu, dnia 1 lutego 2018 roku odbył się pierwszy Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy województwa Małopolskiego im. Haliny Wędrychowicz „Na Zimową Nutę”. Organizatorami tego niezwykłego przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach oraz Bieckie Centrum Kultury, honorowy Patronat objął Burmistrz Biecza.
Przegląd był wydarzeniem szczególnym, ukierunkowanym na promocję talentów i umiejętności niepełnosprawnych uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu województwa małopolskiego, nastawionym na wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz pobudzenie rozwoju osobistego. Był również inspiracją do odkrywania nowych form pracy artystycznej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi. Stworzył możliwość wymiany doświadczeń artystycznych, ukształtował umiejętność współzawodnictwa, rozwinął zdolności wokalne oraz obycie sceniczne. Przegląd służył również włączaniu osób niepełnosprawnych
w życie lokalnych społeczności. 
Swoją obecnością zaszczycili nas niepełnosprawni Artyści, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Terapeuci z następujących placówek: ŚDS ze Stróż, Nowego Sącza, Lisiej Góry, Sułkowic, Niepołomic, Bochni, Biecza z filią w Gorlicach,
z Dziennego Ośrodka Wsparcia – ŚDS Gorlice z filią w Bobowej, Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz Klimkówce, z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radość” w Gorlicach oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu. Gościliśmy również jeden Ośrodek spoza naszego województwa mianowicie ŚDS w Połańcu (woj. świętokrzyskie).
Mieliśmy również zaszczyt gościć niezwykłe osobistości m.in. za-ce Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie – Panią Ewę Podłęcką, za-ce Starosty Powiatu Gorlickiego – Pana Jerzego Nalepka, za-ce Burmistrza  Miasta Gorlic – Pana Łukasza Bałajewicza, Burmistrza Biecza – Pana Mirosława Wędrychowicza, Sekretarza Gminy Biecz – Pana Jana Szkaradka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu – Pana Grzegorza Nosala, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu – Panią Annę Rybę, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”
w Bieczu – Panią Iwonę Czeluśniak Lignar. Wśród zaproszonych gości była również Pani Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON- Marta Mordarska, niestety
z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych nie wzięła udziału
w uroczystości, przesyłając podziękowania oraz list gratulacyjny. 
Przegląd został rozpoczęty wspomnieniem o Pani Halinie Wędrychowicz – niezwykłej osobie, mającej otwarte serce na potrzeby osób niepełnosprawnych, założycielce Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu.
Po oficjalnym otwarciu, przemowach zaproszonych gości na ławę szanownego jury zostali zaproszeni Burmistrz Biecza – Pan Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu – Pan Grzegorz Nosal, Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury – Pan Paweł Jamro oraz właściciel studia nagrań w Lipinkach, muzyk, kompozytor – Pan Rafał Boni Boniśniak. 
Występy okazały się bardzo interesujące, każdy potrafił czymś zachwycić i zwrócić na siebie uwagę, pozostawiając w naszej pamięci miłe wspomnienia. Zatem Jury miało niezwykle trudne zadanie wyłonić najlepszych z najlepszych. 
Przyznanie nagród, dyplomów, statuetek odbyło się w dwóch grupach:
I GRUPA – uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy;
I miejsce – Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Gorlicach
II miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach
III miejsce -  Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach
II GRUPA – uczestnicy innych placówek działających na rzecz osób        niepełnosprawnych.
I miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Rodzina” w Gorlicach
II miejsce – Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu
III miejsce – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Muszynie.
Jury przyznało również wyróżnienia indywidualne za szczególne walory artystyczne
i wśród nich znaleźli się: Pani Sylwia Oleksy, Pani Maria Wszołek, Pani Kinga Trybus, Pani Anna Janas, Pani Patrycja Ryzner, Pani Patrycja Kulig oraz Pan Mariusz Tracz.
Każdy Ośrodek otrzymywał pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz nagrodę za wzięcie udziału w Przeglądzie, a występujący Artyści indywidualnie otrzymywali skromny upominek. Tą niezwykłą imprezę zakończyło wspólne wykonanie kolędy „Bóg się rodzi”. 
Oprócz występów na klasztornej scenie czekał na wszystkich w Refektarzu pyszny obiad m.in. gołąbki, bigos, strogonow, pierogi, grochowa oraz słodki poczęstunek. Za przygotowanie całego cateringu bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Czeluśniak. Ogromne wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć naszym sponsorom bez których impreza nie owocowała by w interesujące oraz cenne nagrody, a należą do nich: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Multikop”,
Hotel i Restauracja „Grodzka”, Firma Przewozowo – Usługowo – Produkcyjna „Nowex”, Spółka BIOFACTORY, Bieckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”, Bank Spółdzielczy w Bieczu, Muzeum Ziemi Bieckiej oraz Gmina Biecz. Jesteśmy wdzięczni za pomoc uczniom z Zespołu Szkół w Rożnowicach oraz Libuszy gdzie służyli nam jako wolontariusze w przebiegu całej imprezy. Serdeczne ukłony składamy również w stronę Ojca Gwardiana Tomasza Kupczakiewicza za gościnność jaką nam okazał oraz za występ zespołu „Pojednanie”,  którego jest opiekunem. 
 
Dziękujemy za uczestnictwo zaproszonym Ośrodkom, gościom oraz osobom których nie wymieniliśmy, a włożyli wkład w organizację oraz przebieg niniejszego Przeglądu.
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
 w Bieczu z filią w Gorlicach
01 lutego 2018

ZAPRASZAMY NA NASZ

 facebook

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk