Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" zadań publicznych w 2019 r.

współpracujemy z :

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w 2019 r. realizuje następujące zadania:
 
 
1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia  Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej, którego podstawowym zadaniem jest pomoc osobom
po przebytych kryzysach psychicznych (dotacja Powiatu  Gorlickiego). Kwota dotacji 1 376 414,00 zł.
 
2. Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Bieckiej w Bieczu - dotacja z Urzędu Gminy w Bieczu w wysokości 48 000,00 zł . 
 
3. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu, którego zadaniem jest przygotowanie uczestników
do samodzielnego funkcjonowania i podjęcia w przyszłości pracy (dotacja PFRON – u i dotacja Powiatu Gorlickiego). Kwota dotacji 494 350,00 zł z czego 444 900,00 zł są środkami z PFRON-u, a  49 450,00 zł to środki z Powiatu Gorlickiego.
 
4. Zadanie z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Gorlicach 
 
5. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Typ. B,C – Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach, dotacja Gminy Biecz w kwocie 824 820,00 zł.
 
6. Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu pod tytułem : Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” w Bieczu z filiami w Binarowej , Rożnowicach, Sitnicy , Strzeszynie, Libuszy, Grudnej Kępskiej i Głębokiej od 01.04.2018 r. –
31.12. 2020 r. Kwota dotacji 2 343 995,25 zł.
 
7. Realizacja zadania publicznego pod tytułem : Prowadzenie Klubu Senior + . Kwota dotacji 90 000,00 zł z czego 54 000,00 zł są środkami Gminy Biecz, a 36 000,00 zł to środki Wojewody Małopolskiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk