Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" zadań publicznych w 2016 r.

współpracujemy z :

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

zadań publicznych w 2016 r.

 

1. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

    termin realizacji zadania 01.01.2016-31.12.2016 – dotacja powiatu gorlickiego na kwotę 760.137,00zł;

 

2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy na terenie gminy Biecz

    dla dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności z rodzin najuboższych zagrożonych uzależnieniami,

    w tym alkoholizmem i narkomanią, termin realizacji zadania 04.01.2016 - 31.12.2016

    - dotacja gminy Biecz na kwotę 74.000,00zł;

 

3. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Grybowie,

    termin realizacji zadana    01.01.2016 – 31.08.2016 - dotacja Miasta Grybów na kwotę 46.000,00zł;

 

4. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi \ młodzieżą

    – Klub Samopomocy   „Radosny uśmiech” , termin realizacji zadania 01.01.2016 – 31.12.2016

    – umowa z Gmina Lipinki – kwota dotacji 64.840,00 zł, z tego 20,9% ze środków Gminy Lipinki

    i 79,1% ze środków Wojewody Małopolskiego,

 

5. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi/młodzieżą

    – Klub S  amopomocy „Dialog” , termin realizacji zadania 04.01.2016 – 31.12.2016

    – umowa z Gminą Biecz – kwota dotacji 144.000,00 zł, z tego 28.800,00zł ze środków Gminy Biecz

    i 115.200,00zł ze środków Wojewody Małopolskiego,

 

6. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – plan finansowy WTZ na 2016 r. wynosi 444.350,00zł,

    z tego ze środków PFRON 399.900,00zł i ze środków powiatu gorlickiego 44.450,00zł    

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk