Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

IV Małopolska Konferencja PFRON "Międzyinstytucjonalna Współpraca w Obszarze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością"

Marta Mordarska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON otworzyła we wtorek 

11 grudnia b.r. dwudniową, czwartą już małopolską konferencję pn. „Międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością”. Do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Małopolski Oddział PFRON zaproszono dyrektorów i pracowników PCPR-ów, gminnych i miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej a także Wydziałów Edukacji i Inwestycji starostw powiatowych.  Konferencja miała na celu przybliżenie realizatorom zmian

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, omówienie kluczowych  zagadnień i obszarów problemowych. Ten główny temat był poruszany zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu konferencji. Omawiano także nowe programy PFRON, takie jak rehabilitacja 25+, Zajęcia Klubowe w WTZ czy Stabilne Zatrudnienie, które z powodzeniem realizowane są na terenie województwa, jednak intencją pracowników jest zachęcać nowe podmioty do aplikowania.

Na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego mówił Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – pan Rafał Solecki. Niezwykle ciekawą część pierwszego dnia Konferencji stanowił „Panel Dobrych Praktyk”. Zaproszono prelegentów do podzielenia się wartymi upowszechnienia, innowacyjnymi rozwiązaniami. Pani Jadwiga Białoń, Dyrektor ŚDS w Bieczu w ciekawej prezentacji przedstawiła placówkę opieki całodobowej w gorlickiej filii ŚDS. Z pasją opowiedziała o funkcjonowaniu i wydarzeniach, które do tej pory miały miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach. Przedstawiony został harmonogram pracy oraz to w jakich zajęciach uczestniczą podopieczni. Pokazano, jak z sercem i wielkim zaangażowaniem swoją pracę wykonują terapeuci i opiekunowie, a różnorodność zajęć przez nich prowadzona jest dostosowana do potrzeb uczestników. Przedstawiono także rolę i istotę funkcjonowania części hotelowej, w której schronienie i azyl znajdują podopieczni będący w trudnej sytuacji. Także i oni uczestniczą w zajęciach zorganizowanych specjalnie dla ich potrzeb. Dzięki pobytowi   w ośrodku mogą znaleźć spokój i wytchnienie od towarzyszących im problemów. Nie można zapomnieć również o grupie wsparcia dla rodzin, która prowadzona jest cyklicznie w ośrodku i ma na celu niesienie pomocy rodzicom w trudnych sytuacjach, z którymi na co dzień się borykają.

Pani Magdalena Rak - pedagog oraz dyrektor Józefa Krzysiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła w Dobczycach opowiedziały o pierwszej w Małopolsce klasie dla dzieci z autyzmem w szkole masowej.

Pani Anita Parszewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawiła 5 innowacji wyłonionych w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Każdy z pomysłów jest niezwykle inspirujący.

Panel zakończyli dyrektorzy placówek, które realizują program Rehabilitacja 25+ - Pani Ewa Zięba, Dyrektor OREW  przy PSONI w Miechowie oraz Pani Marta Kuropeska – Dyrektor pedagogiczny ORW „Gromadka”  z Nowego Sącza.

W panelu dotyczącym rehabilitacji zawodowej znalazło się miejsce na prelekcje pracowników Oddziału, ale nie zabrakło także zaproszonych gości  - pani Danuta Skopińska, Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej PCPR w Krakowie wraz z panią Wioletą Więckowską opowiedziały o Module II programu Aktywny Samorząd.

O kompleksowym wspieraniu absolwentów w wejściu na otwarty rynek pracy mówiła Pani Monika Cyboran-Trzebińska, Prezes Zarządu Fundacji Sustinae, która realizuje program „Absolwent”.

Drugi dzień konferencji był okazją do poruszenia m.in. tematów związanych z realizacją programu Stabilne Zatrudnienie, o czym  opowiedziała Pani Dorota Niemiec, Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego a także Pani Ewa Piątkowska ze Starostwa Powiatowego w Nowym  Targu.

Wciąż nową, lecz niezwykle rozwojową i ważną kwestię wdrażania programu SOW przybliżały Panie Prelegentki z Biura Funduszu - Anna Światlak oraz Katarzyna Matusz-Braniecka. Konferencję domknęliśmy prezentacją Pani Katarzyny Balwierz oraz Pana Artura Thena z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na temat wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Małopolsce. Raporty podsumowujące monitoring przeprowadzany w 54 placówkach pokazały, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Każdego dnia prelekcjom przysłuchiwało się 80 osób, spotkanie stanowiło więc znakomitą okazję do podzielenia się informacjami na temat dobrych praktyk i innowacji  realizowanych na terenie małopolski w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.

11 grudnia 2018

ZAPRASZAMY NA NASZ

 facebook

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk