Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie:
Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 100) oraz  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. ) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję,  że:
 
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 
 
- dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  w celu realizacji zadań  statutowych Stowarzyszenia, 
 
- odbiorcami danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
 
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
 
- każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 roku
 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań. 
 
 
 
Biecz, 25 maja  2018 r.

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

współpracujemy z :

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk