Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Program wieloletni "Senior+"

współpracujemy z :

 

 

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program Integracji Międzypokoleniowej dla Osób w Podeszłym Wieku i Dzieci/ Młodzieży Wojewody Małopolskiego lub Program „Senior-WIGOR”).

 

 Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

 

Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

 

W listopadzie 2018 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy „Nadzieja” w Bieczu przystąpiło do konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Biecz i od stycznia 2019 roku prowadzi jako zadanie własne Gminy Biecz „Klub Senior +” w Grudnej Kępskiej , a od 2020 roku „Klub Senior +” w Binarowej.

Kluby „Senior +” zostały utworzone w zamian działających w siedmiu miejscowościach na terenie Gminy Biecz, w latach 2013-2018, Klubów Samopomocy „Dialog” z Programu Integracji Międzypokoleniowej.

 

Działalność bieżąca „Klubów Senior +” jest finansowana w 60% z budżetu państwa i w 40% przez Gminę Biecz.

 

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku, tam możecie Państwo śledzić bieżące wydarzenia w Placówkach w Grudnej Kępskiej i Binarowej.

 

 

 

 

 

 

Klub "Senior +" Grudna Kępska

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk