Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Otwarcie miejsc całodobowego pobytu
W dniu 13 lutego tj. w ostatni dzień karnawału w gorlickiej Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu, odbyła się uroczystość otwarcia miejsc całodobowego pobytu.
Ośrodek działa już od ponad roku, ale dzięki staraniom Burmistrza Biecza Pana Mirosława Wędrychowicza, od grudnia 2017 roku udało się poszerzyć ofertę dla uczestników o miejsca całodobowe. Środki finansowe na realizację tego projektu w kwocie 152 000 tys. zł. przekazane zostały przez  Pana Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jacka Kowalczyka w imieniu Wojewody Małopolskiego. 
Podopieczni ŚDS w Bieczu i Filii w Gorlicach mają do swojej dyspozycji pięknie wyremontowane dwa dwuosobowe pokoje i aneks kuchenny. Pobyt w części całodobowej odbywa się na wniosek uczestnika bądź jego opiekuna prawnego. Decyzję kierująca wydaje GOPS w Bieczu i naliczana jest odpłatność za pobyt w wysokości 70 % dochodu uczestnika. 
Z części całodobowej mogą korzystać osoby, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają opieki 24 - godzinnej, bądź mają zaplanowane zajęcia treningowe  w celu usamodzielnienia się.
Na uroczystość otwarcia przybyli: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Barbara Bartuś, Wicewojewoda Małopolski pan Józef Gawron, Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON pani Marta Mordarska, Burmistrz Biecza pan Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Gorlic pan Rafał Kukla, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" w Bieczu pani Iwona Czeluśniak - Lignar, Dyrektor PCPR w Gorlicach pani Romana Gajdek, Kierownik MGOPS w Bieczu pani Anna Ryba, Radni Powiatu i Miasta Gorlice, zaproszeni goście, którzy zaangażowani byli w utworzenie placówki oraz rodzice podopiecznych. Nasze spotkanie mogło się odbyć dzięki gościnności panów Janusza Krycy  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach oraz Czesława Sikory Kierownika Internatu, w którego pomieszczeniach zgromadzili się zaproszeni.
 Pani Dyrektor ŚDS - Jadwiga Białoń przywitała przybyłych gości, po czym zaprosiła do przecięcia symbolicznej wstęgi. Po przemówieniach, gratulacjach i prezentach dla podopiecznych, swój występ zaprezentowali uczestnicy Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach. Przybyli obejrzeli także prezentację multimedialną przedstawiającą wydarzenia z życia ośrodka. Uroczystość uświetnił występ Zespołu “Pogórzanie”, którego członkiem jest jeden z rodziców podopiecznej ŚDS.
Spotkanie było okazją do wyrażenia podziękowań wielu osobom poczynając od Pani Poseł poprzez Wojewodę Małopolskiego, Starostę Powiatu Gorlickiego, Burmistrza Biecza i Burmistrza Miasta Gorlice po Kierownika MGOPS w Bieczu i Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach. Nie można również zapomnieć o innych osobach o wielkim sercu - Radnych Powiatowych i Miejskich z Gorlic i Biecza oraz Rodziców Podopiecznych. Gorąco dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Za “złote serca” darczyńców uczestnicy ośrodka wręczyli symboliczne statuetki w postaci ZŁOTYCH SERC.
13 lutego 2018

ZAPRASZAMY NA NASZ

 facebook

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk