Od 1 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” poszerzyło swą działalność o prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” w Bieczu wraz z 7 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Obecnie Placówka Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” ( w skrócie PWD) posiada osiem oddziałów
w Gminie Biecz:

 1. w Bieczu,
 2. w Binarowej,
 3. w Rożnowicach,
 4. w Sitnicy,
 5. w Strzeszynie,
 6. w Libuszy,
 7. w Grudnej Kępskiej,
 8. w Głębokiej.

 

W sumie zapisanych jest 283 wychowanków w wieku od 6 do 18 lat.

Głównym celem działalności nowopowstałych placówek jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom jak i dorosłym w postaci wspierania kompetencyjnego, psychologiczno – pedagogicznego oraz warsztatowego. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przede wszystkim przygotowują dzieci i młodzież do życia, wychowują, rozwijają zainteresowania podopiecznych. Wychowankowie PWD „Dzieci mówią” mają okazję pogłębiać swoje wiadomości, nadrabiać zaległości w szkole, znajdzie się też czas na zabawę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

W Placówkach Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” prowadzone są :

- Zajęcia edukacyjne, w tym odrabianie zadań domowych, wyrównywanie braków szkolnych, rozwijanie umiejętności życiowych (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone różnymi technikami i metodami wychowawczymi)

- Zajęcia ruchowe (gry i zabawy na świeżym powietrzu. W parku, na boiskach szkolnych, spacery po okolicy)

- Zajęcia kulinarne (wychowankowie wraz z wychowawcą przygotowują posiłki, a następnie je spożywają, w dwóch placówkach jest dowożony catering)

- Zajęcia integracyjne (wypełnienie dzieciom czasu wolnego poprzez gry i zabawy stolikowe, wspólne przygotowywanie gazetek tematycznych, udział w wycieczkach edukacyjnych, wyjazdy do kina muzeum, teatru, itp.)

- Zajęcia manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i inne).

We wrześniu zostały uruchomione dodatkowe zajęcia wspierające kompetencje:

- matematyczne,

- lingwistyczne,

- informatyczne,

- naukowo- techniczne,

- sportowe.

Dodatkowo wychowankowie i ich rodzice mogą skorzystać z fachowej pomocy :

- psychologa,

- pedagoga,

- logopedy.

W Placówkach Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” realizowane są także zajęcia profilaktyczne, socjoterapia oraz praca podwórkowa (tzw. streetworking).

 

 

LINKI DO STRON NA FACEBOOKU:

 

 1. PWD „DZIECI MÓWIĄ” BINAROWA

https://www.facebook.com/Plac%C3%B3wka-Wsparcia-Dziennego-Dzieci-M%C3%B3wi%C4%85-oddzia%C5%82-w-Binarowej-240467596623347/

 

PWD „DZIECI MÓWIĄ” ROŻNOWICE

 1. https://www.facebook.com/Plac%C3%B3wka-Wsparcia-Dziennego-Dzieci-M%C3%B3wi%C4%85-filia-Ro%C5%BCnowice-857985147734398/

 

 

PWD „DZIECI MÓWIĄ” SITNICA

 1. https://www.facebook.com/Plac%C3%B3wka-Wsparcia-Dziennego-Dzieci-m%C3%B3wi%C4%85-filia-w-Sitnicy-306350316634071/

 

PWD „DZIECI MÓWIĄ” STRZESZYN

 

 1. https://www.facebook.com/PwdStrzeszyn/

 

 

 

PWD „DZIECI MÓWIĄ” LIBUSZA

 1. https://www.facebook.com/Plac%C3%B3wka-Wsparcia-Dziennego-Dzieci-m%C3%B3wi%C4%85-filia-w-Libuszy-726545707706444/

 

PWD „DZIECI MÓWIĄ” GŁĘBOKA

 

 1. https://www.facebook.com/Plac%C3%B3wka-Wsparcia-Dziennego-Dzieci-m%C3%B3wi%C4%85-filia-w-G%C5%82%C4%99bokiej-303557870230601/

 

 

PWD „DZIECI MÓWIĄ” BIECZ

 1. https://www.facebook.com/Plac%C3%B3wka-Wsparcia-Dziennego-Dzieci-m%C3%B3wi%C4%85-oddzia%C5%82-w-Bieczu-341550276673323/

 

 

 

 

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Placówki Wsparcia Dziennego "Dzieci mówią"

współpracujemy z :

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk