Skip to content

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenie_nadzieja@op.pl, telefonicznie pod numerem 693 365 801 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – panem Sebastianem Strzech – pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 2. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 1. Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia należących do właściwości Administratora za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 4. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
 6. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 7. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 8. klientom, kontrahentom w celach kontaktowych oraz przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do pracy.
 9. innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
Skip to content