Skip to content

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie:
Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 100) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. ) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31,
 • dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 • odbiorcami danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
 • każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
  że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 roku
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań.

Biecz, 25 maja 2018 r.

Skip to content