Skip to content

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “Nadzieja”

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu zostało utworzone 12 sierpnia 1999 roku. Status Organizacji Pożytku Publicznego posiada od dnia 22 listopada 2004 roku. Początkowo Stowarzyszenie swoją działalnością statutową obejmowało powiat gorlicki. Obecnie na podstawie porozumień obejmuje wsparciem również osoby z tereny powiatu nowosądeckiego i tarnowskiego.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej, terapeutycznej.

Nowe zasady obsługi interesantów w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu podczas trwania pandemii COVID-19

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu uprzejmie informuje, że w razie wystąpienia konieczności osobistej wizyty w Stowarzyszeniu, wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania. Przed głównym wejściem do budynku zamieszczona jest skrzynka podawcza na korespondencję, pisma, itp. Powyższe zasady służą bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”.

Telefon kontaktowy do Stowarzyszenia : 693 365 801

Nasze działania

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

Nasze działania

Darowizny

możesz i Ty

Darczyńcy

dołącz do nas

Placówki

dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Aktualności

Nieustannie zbieramy fundusze w ramach globalnego ruchu hojności, aby pomóc społecznościom i rodzinom przetrwać trudny okres.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” na zadanie: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Bieczu” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Zaproszenie do składania ofert.

Formularz propozycji cenowej.

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wzór umowy. 

 

))))))  INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY CV POZA NABOREM  ((((((

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”  informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych, przyjmuje dokumenty CV osób starających się o pracę, wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko.
W przypadku otwarcia procesu rekrutacji, na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” zostanie zamieszczona odpowiednia informacja.
Przetwarzanie danych osobowych w tym, zakresie odbywa się wyłącznie na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie czynności podjętych w celu zawarcia umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu wynikającego głównie z Kodeksu Pracy.
 
W przypadku, gdy CV zostanie złożone bez ogłoszonej rekrutacji:
  • e –mailem – zostanie usunięte (skasowane);
  • w formie papierowej – zostanie zniszczone.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” nie odpowiada za nadesłane oferty.
 

Dziękujemy

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” otrzymało w 2023 roku darowizny pieniężne i darowizny rzeczowe na kwotę 53 722,57 zł. 

Darowizny przeznaczono na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pozostałe cele statutowe pożytku publicznego.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za dokonanie wpłaty darowizn i za przekazanie darowizn rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia i naszych Podopiecznych.

Państwa wsparcie sprawia, że na ich twarzach pojawia się upragniony uśmiech.

Wesprzyj Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

nr konta do wpłat: 53 8627 0001 2002 3002 0431 0001

nr konta do wpłat: 53 8627 0001 2002 3002 0431 0001

Współpracujemy

z naszymi partnerami i darczyńcami w czynieniu świata lepszym miejscem.

Skip to content