Skip to content

Statut

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

Przyjęty na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r./ Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zm. oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.z późn. zm. i Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/99 z dnia 22 czerwca 1999r., z późniejszymi zmianami: 01.09.2000, 17.04.2002, 04.04.2003, 05.07.2004, 10.01.2006, 13.06.2008, 21.03.2011.

Skip to content