Międzypokoleniowy Klub Samopomocy “Radosny Uśmiech” w Pagorzynie

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy „Radosny Uśmiech” funkcjonuje w dwóch miejscowościach w Gminie Lipinki (od maja 2013 r.).

Celem ośrodka jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym w oparciu o międzypokoleniowy dialog w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności i wartości, a także łamanie stereotypów na temat osób starszych – narzekających, biednych, schorowanych oraz młodych – aroganckich, niewychowanych, niedouczonych.